О нама


Ми смо неформална група професора универзитета и истраживача, посвећена борби за боље високо образовање и квалитетан научни рад у Србији. Боримо се против сваке појаве која урушава академске стандарде на факултетима и у научној делатности. Имајући у виду да академске титуле јесу повезане са поштовањем, поверењем и друштвеним угледом, сматрамо да је неопходно успоставити и одржати јасне критеријуме и транспарентне процедуре у њиховом стицању. Одговорност за очување угледа високог образовања и научних звања у сваком друштву, па и у Србији, припада само нама – академској заједници Србије.

Заједничко и индивидуално преузимање одговорности за поновну изградњу друштвеног угледа високог образовања подразумева борбу против:

  • плагијата у докторским дисертацијама и научним радовима,
  • незаслуженог дописивања на научне радове,
  • публиковања у предаторским „научним“ часописима,
  • непотизма у стицању звања или напредовању у каријери, као и приликом запошљавања у научним и високообразовним институцијама,
  • политичких утицаја приликом стицања звања, напредовања и запошљавања,
  • доношења закона и прописа погубних по високо образовање, који се ослањају на политизацију и политичку централизацију образовних и научних делатности, насупрот свим препорукама Европске уније.

Плагијат Синише Малог није једини овакав случај. Оригиналност више доктората је већ доведена у питање, а ми верујемо да је проблем још распрострањенији. Крећемо од овог конкретног случаја јер је господин Синиша Мали своју докторску тезу одбранио на нашем највећем и најзначајнијем универзитету. Овај извештај нема никакве везе са политиком, већ је написан због бриге за положај и углед Универзитета у Београду, као и због залагања за поштовање академског кодексa и етике у научном раду. Укратко, боримо се за модерне научне вредности, за проток људи и идеја и истинско укључивање универзитета Србије у светску академску заједницу.