Мишљење о докторској дисертацији кандидата Синише Малог

Повеља МАГНА КАРТА коју је 18. септембра 1988. године потписало 388 европских ректора приликом прославе 900 година Универзитета у Болоњи, укључује као једно од основних начела и следеће:

“Како би могли да задовоље потребе света око себе, универзитети морају у свом истраживању и поучавању бити морално и интелектуално независни од било каквих политичких ауторитета и интелектуално независни од политичких и привредних центара моћи.”

Нечињењем, избегавањем професорске одговорности и одуговлачењем поступка за оцену плагијата у докторској дисертацији кандидата Синише Малог, градоначелника Београда, Универзитет у Београду и Факултет организационих наука директно крше основна начела МАГНА КАРТЕ, настављају да урушавају академски кодекс и стварају негативну слику Србије у међународној научној заједници.

Ми, професори и истраживачи, са вишегодишњим искуством и резултатима у научном и педагошком раду, осећамо професионалну и моралну обавезу да искажемо своје мишљење и утврдимо евентуалне плагијате у докторској дисертацији кандидата Синише Малог.

Након три и по године чекања на одлуке надлежних органа, сматрамо да је то наша дужност.

На основу увида у поднету документацију, која је доступна на сајту, доносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ

  1. У целокупној докторској дисертацији, више од 33% реченица текста кандидат Синиша Мали преписао је од речи до речи из нецитираних извора. Истовремено, на готово свим странама дисертације постоји значајан проценат неоригиналног текста. На више од 30 страница дисертације налази се текст који је или поптуно или натполовично (више од 50% до 100%) преписан из туђих научних радова, докторских  дисертација, интернет презентација и/или различитих истраживачких извештаја.
  2. Велики део докторске дисертације кандидата Синише Малог представља плагијат докторске дисертације Corporate Value Creation, Governance and Privatisation: Restructuring and Managing Enterprises in Transition – The Case of Eritrea. Аутор ове дисертације је Stifanos Hailemariam, а дисертација је одбрањена на Универзитету у Гронингену, Холандија (Rijksuniversiteit Groningen), 2001. године. Кандидат  Синиша Мали је преписао и приказао као своје делове текста, идеја, научних резултата и закључака дисертације господина Стифаноса Хаилемариама. Кандидат Синиша Мали је, дакле, себи приписао бројне идеје, научне резултате и закључке дисертације доктора Стифаноса Хаилемариама. Кандидат Мали је преписао чак и редослед по коме су навођене референце. Иако је директно превео читаве параграфе из ове дисертације, рад др Хаилемариама није цитирао.
  3. Синиша Мали је, са очигледном намером и на систематски начин, узимао туђе текстове, мисли и закључке и представљао  их као своје научне доприносе.

Захтевамо да Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду покрене поступак против ментора дисертације др Ондреја Јашке, професора ФОН-а, др Слађане Барјактаревић-Ракочевић, професорке ФОН-а и др Драгана Ђуричина, професора Економског факултета Универзитета у Београду, чланова Комисије пред којом је на ФОН-у кандидат Синиша Мали бранио докторску дисертацију.

Захтевамо да се кандидату Синиши Малом не додели титула доктора наука и да се не изврши његова промоција у Ректорату Универзитета у Београду.